Okullarda Kültür ve İklim

Ülkemizde eğitim (özel okulculuk) sektörüne son yıllarda oldukça yeni markalar dahil oldu, mevcut markaların ise gittikçe kampüs sayısı arttı. Peki tüm kurumlar kendi hedefleri kapsamında ilerleyebiliyorlar mı?   Artan kampüs ve çalışan sayısı, eğitim kalitesi…

YENİ NESİL AİLE TİPLERİ

Boşanma kavramı, sayısal durum ile ilişkinin kritik evrelerinden sonra değişen toplumsal yapıların beraberinde şekillenen-ortaya çıkan yeni aile tiplerine de değinmek önemli olacaktır. Sosyal Dönüşüm ve Yeni Aile TipleriSosyolojik, demografik ve psikolojik çalışmalar ve araştırmalar, ailenin…

EVLİLİK, BOŞANMA VE ÇOCUK-II

BOŞANMA SÜRECİNİN ÇOCUK ADINA YAPILANDIRILMASI BOŞANMANIN ÇOCUKLARA FAYDA VE ZARARLARI Boşanma kuşkusuz, ailenin tüm üyeleri için karşılaşabilecekleri başlıca zorlu yaşam olaylarının başında gelmektedir. Çünkü boşanma tüm aile üyeleri için bir sürü beklenmedik değişimi de beraberinde…

EVLİLİK, BOŞANMA VE ÇOCUK-I

Boşanma Kavramının Tanımı ve Türkiye’deki Sayısal Durumu Kısaca boşanmayı, eşlerin evlilik durumlarını hukuken ve fiilen sona erdirmeleri olarak tanımlayabiliriz. Evlilik bağının eşler hayattayken çözülmesini sağlayan boşanma durumu, çeşitli devirlerde ve ülkelerde farklı açılardan ele alınmıştır.…

ÇOCUKLUK DÖNEMİ UYKU PROBLEMLERİ

‘Gece Terörü’ Uyku karmaşık beyin işlevi ve psikoloji ile ilgili yaşamsal bir durumdur.  Dış etkenlere açık, bireyin duyusal ve içgüdüsel yaşamı ile ilgili gelişimsel bir işlevdir.  Çocukluk çağında gözlemlenen uyku problemleri gelişimsel dönemlere bağlı olarak…

FARKLI GELİŞEN ÇOCUK

OTİZM, DİĞER AİLELER VE OKUL Ana başlığımız ‘farklı gelişen çocuk’ yani, bir çocuğun akranlarının çoğundan farklı bir gelişim örüntü ve seyri olma durumu. Alt başlık ise ‘otizm, diğer aileler ve okul’ yani aslında hayatta sıklıkla…