Sistemik bakış açısı ile bir çift ve aile danışmanlığında, danışman bireysel sistemden aile sistemindeki analiz aşamasına geçerken, aileyi/çifti sadece bireyler topluluğu olarak görmez. Daha ziyade, aile/çift parçaların toplamından daha fazla bir bütün olarak görülür. Bireysel davranışlar, tüm bağlam içinde anlamlandırılmaya çalışılır.  Ailenin/çiftin kendisi analiz edilir. Aile/çift, çevresel zorluklar karşısında dengeyi arayan bir varlıktır. Ancak, diğer zamanlarda, içsel ve dışsal taleplere daha iyi uyum sağlayabilmek adına yapısını değiştirmek zorunda kalır. Diğer bir deyişle, insanı dışsal ve içsel baskılara cevap veren değişen ve aynı zamanda dengeyi ve devamlılığı yakalamaya çalışan bir varlık olarak algıladığımız gibi, ailenin/çiftin de aynı şekilde davrandığını gözlemleyebiliriz.

Sistemik bakış açısı, müdahalelerin planlanmasına ve uygulanmasına temel oluşturmasının yanı sıra, bir aile/çift danışmanlığı oturumunda toplanan verilerin kavramsallaştırılmasına da yol gösterir. 

Sistemik çift danışmanlığında, danışman sizi üç kişi olarak tanımlar; ‘Siz, partneriniz ve ilişkiniz’

Çalışmanın Amaçları:

  • Sistem içi ilişkilerin şekillenmesi
  • İlişkide daha uyumlu ve alternatif ilişki kalıplarını harekete geçirmek
  • Katı geribildirimlerin önlenmesi
  • Var ise semptom devamlılığının değiştirilmesi
  • Farklılaşmanın sağlanması
  • Duygusal tepkisellikte azalma
  • Kopuklukların tamiri