Öncelikle belirtmek isterim ki, bir anne baba adayı ve/ya anne babanın ebeveynliğe ilişkin kapasite ve yetkinliğinin varoluş sürecinde kendiliğinden oluştuğu inancı ile çalışmalarımı yürütmekteyim. Dolayısı ile gebelik sürecindeki kişilerle de çalıştığımı belirtirken amacım ve varsayımımın anne babalığın öğretilmesi değil, herhangi bir yaşanan kaygı durumuna ilişkin profesyonel destek sağlayabilmektir. 

Çocuk, ergen ve aile danışmanlığı, doğum öncesi ile başlayan anne baba danışmanlığı, bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemini kapsamaktadır.  Bu doğrultuda bebekler, çocuklar, ergenler, yetişkinler, anne babalar, anne baba adayları, büyük anne ve babalar ile çocuklara profesyonel bakım veren kişilere destek olabilmeyi amaçlamaktayım.

Hangi konularda sizlere yardımcı olabilirim?

 • Boşanma/ Yeniden evlenme
 • Evlat Edinme
 • Travma
 • Kayıp ve Yas
 • Kardeş Doğumu (Kardeşe Hazırlık) ve/ya Kıskançlığı
 • Çocukluk Dönemi Yeme Problemleri; katı gıdaya geçiş, seçicilik, iştahsızlık, aşırı yeme vb
 • Ergenlik Dönemi Yeme Problemleri; belirli bir ortamda hiç yemek yememe, uzun süreli açlık, kontrolsüz yeme, yeme ve kusma davranışları vb
 • Seçici Konuşmazlık; sadece belirli kişiler ile konuşma ve diğerleri ile sözlü iletişimin tamamen kesilmesi durumu
 • Kaygı bozuklukları (takıntılar, gece korkuları, ayrılık kaygısı vb )
 • Çocukluk Çağı Depresyonu
 • Takıntılar, fobiler
 • Saç Koparma, Tırnak Yeme
 • Tikler
 • Ergenlikte Riskli Davranışlar; okuldan kaçma, kendine zarar verme, çalma, madde kullanımı vb
 • Memeden kesme, Bez Bırakma, Emzik Bırakma, Biberon Bırakma, 
 • Tuvalet eğitimi sonrası kabızlık ve/ya hala sadece bezine tuvaletini yapma ya da uygun olmayan yerlere tuvaletini yapma durumları
 • Mükemmeliyetçilik
 • Özgüven Problemleri
 • Çocukluk Çağı Korkuları
 • Cinsel gelişim
 • Öfke Patlamaları
 • Davranış Problemleri
 • Hiperaktivite ve Davranış Problemleri
 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Akran Problemleri
 • Okul İsteksizliği
 • Sınav Kaygısı
 • Aile İçi Çatışmalar
 • Ergenlikte Aile İlişkileri
 • Alan ve Kariyer Danışmanlığı
 • Okul seçimi (Okul Öncesi-İlkokul-Orta Okul-Lise)

Kariyer Danışmanlığı 

Test ve Envanter Uygulamaları 

   Gelişimsel Değerlendirme 

 • Portage Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Ölçeği: 0 – 6 yaş arası çocukları bebek uyarımı, sosyal gelişim, dil gelişimi, bilişsel gelişim, öz bakım ve fiziksel gelişim açısından değerlendirir. Ev ziyaretleri, bireysel etkinlik ve geliştirilmesi gereken alanlarına ait çalışma programı ve yönlendirmeyi kapsar. 
 • Denver II Gelişim Tarama Testi: 0-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan test, çocukların gelişimindeki gecikmeleri saptamayı amaçlamaktadır. Çocuktan yaşına uygun çeşitli işlemler yapması istenir. Test uygulaması esnasında anne-babanın da dahil olabileceği bölümler vardır. Kaba ve ince motor becerileri, dil gelişimi, sosyal becerileri ve öz bakım becerileri ölçülür.
 • Agte- Ankara Gelişim Tarama Envanteri: 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimsel olarak değerlendirilmesini amaçlayan test; çocuğun dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri hakkında bilgi verir. Çocuk eşliğinde ve fakat ebeveynin yanıtladığı sorulardan oluşur. 
 • Gesell Gelişim Figürleri Testi: 2.5-6 yaş arasındaki çocukları gelişimsel olarak değerlendirmek için kullanılır. Gelişim ve olgunlaşma sürecindeki aşamalar için elde edilmiş normlara göre bebeğin gelişimi değerlendirilir. Belli davranışların varlığına ya da yokluğuna bakılarak uygulanan bir testtir. 
 • Bender Gestalt: 5-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanan test görsel motor algılamayı ölçmeyi amaçlamaktadır. 9 geometrik şeklin kopya edilmesi şeklinde uygulanan test, öğrenme bozukluğu tanısında, görsel algılama bozukluğunu ve organik yönünü belirlemek için uygundur. 

Bilişsel Değerlendirme 

 • Wısc- IV: WISC-IV çocukların ve gençlerin (6-16 yaş)hem yaş grubu içindeki beceri düzeyini hem de kendi içinde güçlü alanlarını ve geliştirilmeye açık becerilerini değerlendirmektedir. WISC-4 değerlendirmesinde 10 temel alt test kullanılmaktadır. Gerekli görüldüğünde ilave olarak 5 yedek alt test standartlara uygun olmak koşuluyla kullanılmaktadır. Temel alt testler; sözel bilgi, sözel ifade, algısal akıl yürütme ve organizasyon, sosyal bilgi, kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, zihinsel işlemleme hızı, görsel-motor ve ince motor koordinasyon becerilerini ölçmektedir.Tüm testin uygulaması yaklaşık 1-1,5 saat arası sürmektedir. Ancak her çocuğun çalışma hızı ve motivasyon düzeyine bağlı olarak test süresi farklılıklar gösterebilmektedir. Eğer çocuk teste devam etmek istemez veya başka bir nedenle uygulama bir oturumda tamamlanamazsa ikinci oturum en geç 2-3 gün içinde yapılmalıdır. WISC-4 testi, ilk uygulamanın üstünden en az 1 yıl geçtikten sonra tekrar uygulanabilir. Aynı yıl içinde birden fazla kez uygulanamaz. WISC-4 değerlendirmesi sonucu çocuğun norm tablosundaki durumuna ve kendi içindeki güçlü veya geliştirilmeye açık becerilerine göre; dikkat, dürtüsellik, hafıza, sıralama, planlama, öğrenme ile ilgili sorunlarının, üstün yetenekli olduğu alanlarının ve özel eğitim ihtiyacının olup olmadığı belirlenmektedir. Ayrıca çocuğun test sırasındaki işbirliği, motivasyonu, zorlandığı anlardaki tutum ve duygu denetimi, testi uygulayan uzmanın klinik gözlemleri çocuğun duygusal durumuna ve varsa duygusal sorunlarına dair de bilgi vermektedir. Değerlendirmeler aile ile paylaşıldıktan sonra, gerekli görülen geliştirici ve destekleyici faaliyetler varsa aileye önerilmektedir.
 • CAS: CAS (Cognitive Assessment System): 5-17 yaş arası çocukların bilişsel işlemlerini değerlendirmek için planlanmış bir araçtır. Bu araçta yer alan alt ölçekler çocukların planlama, öğrenmeden bağımsız bilişsel kapasite, hafıza ve dikkat gibi bilişsel süreçlere dair kuvvetli ve desteklenmesi gereken alanların belirlenmesini sağlamaktadır.

            

Duygusal Değerlendirme 

 • Rorscach: Tüm yaş gruplarına uygulanabilen bir testtir. Test, mürekkep lekelerinden oluşmuş 10 kart içermektedir. Bu 10 kart, Hermann Rorschach`nın yüzlerce kart içerisinden son olarak tayin ettiği 10 karttır. Bu seçimlerdeki temel hedefi ise kartların hem çok somut hem de tam olarak ne olduklarını göstermemesidir. Her kart kendi içerisinde şekil, renk, hareket ve gölge içermektedir. Kartlarda beden imgesine, nesne ilişkilerine ve kişiler arası tasarımlara gönderme yapılmaktadır. Bilinç dışı süreçleri analiz etmemizi sağlar. Kişinin davranışları ve ruhsal yapısının ne derece kendi yaş dönemine uygun olduğu, kendine özgü çatışmaları ne ve bu çatışmalarla baş etmek için hangi savunma yöntemlerini kullanmış olduğu belirlenir. Kişiden elde edilecek test bilgileri onun psikolojik danışma çalışmasında önemli bir malzeme olacaktır.
 • CAT: CAT (Çocuklar için Algı Testi) projektif bir test olup, 3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Testte, çocukların kendilerini hayvan figürleri vasıtasıyla ifade etmeleri amaçlanmaktadır. 
 • TAT: TAT (Tematik Algı Testi) 9-10 yaştan itibaren yetişkinlere de uygulanan test kişilik oluşum süreçleri hakkında bilgi vermeyi amaçlar. Üzerinde resimler bulunan 30 karttan oluşan projektif bir testtir .