Eğitim ve Süpervizyon Hizmetleri 

  • Öğretmen Eğitimleri
  • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Eğitimleri
  • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Süpervizyon Çalışmaları
  • Ebeveyn Seminerleri

Eğitim Kurumları İnsan Kaynakları Danışmanlığı 

Eğitim Kurumları Ürün Geliştirme

  • Kuruma Özgü Yenilikçi Eğitim Programları: Kurum hedefleri ve/ya eğitim ihtiyaçları kapsamında, ilgili yaş/kademeye özgü eğitim program/müfredatının yazılmasıdır. Kurum ihtiyaç ve talebi doğrultusunda bir eğitim-öğretim yılını kapsayacak uzunlukta-ders programı niteliğinde olabildiği gibi, atölye ve/ya klüp kapsamında da yapılandırılabilir. 

Proje hedefleri, içeriği, yöntemi ve kullanılacak materyallerin hazırlanmasının yanı sıra, uygulayıcıların eğitimi ve süpervizyonu da kapsamaktadır.

  • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik İçerikleri: PDR bölümüne ilişkin tüm plan ve programların veli ve öğrenci takip ve destek süreçlerini destekleyecek nitelikte, hem öğrenci hem de veliye yönelik etkinlik/içerik hazırlıkları, uzman eğitimlerinin yapılandırılması sürecidir. Kuruma özgü, bilimsel temelli ‘rehberlik anlayışının’ ve bu akışta içerik ve müdahale sürecinin yapılandırılmasını kapsamaktadır.
  • Öğrenci ve Veli Tanıma Araçlarının Tasarlanması: Öğrenci tanıma/kabul sürecinde kullanılacak, kurumun eğitim model ve vizyonu kapsamında şekillenen ve yıl içi PDR birimi müdahale gücü kuvvetlendiren sistem kurulumudur.

İçerik Geliştirme Hizmetleri 

  • Ürün Geliştirme ve/ya Editoryal Danışmanlık: Bu hizmet kapsamında çocuk, genç ve ailelerine yönelik hazırlanmış ya da hazırlanacak olan dergi veya kitap içerikleri, dizi/film senaryoları, reklam film ve kampanyaları, çizgi film senaryo ve görselleri, çocuklar için mobil uygulamalar gibi alanlarda iki tür destek sağlanmaktadır. Çocuk, genç ve aile sağlığını göz önünde bulundurarak, ilgili yapıya uygunluğu ile ilgili denetim, danışmanlık ve içeriğe dair editoryal destek ve ulaştırılmak istenen mesaj, tanıtılmak istenen ürün ya da kazandırılmak istenen kazanımlara dair bilimsel yöntemler doğrultusunda sağlanan içerik geliştirme süreci
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje Danışmanlığı: Bilindiği üzere sosyal sorumluluk birey ya da grup olarak (kurum, kuruluş, organizasyonlar) sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konulara yönelik etik ve duyarlı davranışlardır. Sosyal sorumlulukta toplumsal fayda esastır. Sosyal sorumluluk bireyler ya da organizasyonlar tarafından yürütülmektedir. Organizasyonların sosyal sorumluluk projeleri kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra kar amaçlı işletmelerin toplumsal fayda ve kalkınma için gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk etkinlikleri ‘kurumsal sosyal sorumluluk hareketi’ olarak adlandırılmaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, kurumlara itibar gelişimi, çalışan bağlılığı, maliyet düşürme ve toplumla daha güçlü ve yakın ilişkiler gibi katkılar sağlarlar.

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, toplumsal ihtiyaçlara ve toplumsal yapıya uygunluklarının yanı sıra ilgili kurumun da ilke ve değerleri ile uyumlu olmalıdırlar.

Bu doğrultuda kurumların eğitim, ruh sağlığı, kadın, aile, çocuk ve gençleri kapsayan ve/veya hedef alan sosyal sorumluluk projelerine stratejik danışmanlık ve içerik geliştirme hizmetleri sağlanmaktadır.