Özel Saint Joseph Fransız lisesinden sonra, başarı bursu ile Koç Üniversitesi’nde Psikoloji ve Sosyoloji lisans programlarında öğrenim görmeye başlayan Ayça Fırat, lisans programlarını bölüm birincisi olarak tamamladı ve klinik psikoloji yüksek lisans programı için Reading Üniversitesi’ne devam etti. Yüksek lisans programından da ‘yüksek onur derecesi’ ile mezun olan Fırat, Türkiye’de son dört yıldır hem alana ilişkin eğitimler almaya devam etmekte hem de özel okullarda farklı eğitim kademelerinde okul psikolojik danışmanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Transaksiyonel Analiz, Çözüm Odaklı Kısa Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve test-envanter eğitimleri gibi uzun soluklu eğitimleri tamamlamıştır. Ayça Fırat hali hazırda Dr. Murat Dokur tarafından verilmekte olan, 500 saatlik, EFTA onaylı Aile ve Çift Terapisi eğitimini almaya devam etmektedir.

Ayça Fırat, kurumsal eğitimleri ve danışmanlık görüşmelerini Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirmektedir.


Çalışma Prensiplerim ve Uzmanlık Alanlarım
Çocuk ve gençler ile nöro-psikolojik değerlendirme ve bireysel terapi çalışmaları yürütmekte ve ailelerine danışmanlık vermekteyim.
Seanslarımda ağırlıklı olarak Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımıyla çalışmakla birlikte çocuk, genç ve ailenin gerçeklik ve ihtiyaçlarına göre Çözüm Odaklı Terapi ve Oyun Terapisi yöntemlerini de kullanmaktayım.

13 yaşa kadar olan çocuk temalı başvuru durumlarında ilk görüşmeyi çocuksuz anne baba görüşmesi olarak gerçekleştirmekteyim. 13 yaş itibari ile ise ergenlik döneminin başlaması sebebi ile psikolojik yardım sürecini daha farklı yapılandırmaktayım. Telefon görüşmesinde başvuru sebebi, durumun aciliyeti ve gencin sürece ilişkin duygusuna istinaden ilk görüşmenin genç ile mi, genç ve aile ile birlikte mi yoksa seansı bölerek mi yapılandıracağımı netleştirerek ilerlemeyi işlevsel buluyorum.

Çalışma Alanlarım

 • Depresyon
 • Kaygı Bozuklukları
 • Takıntılar, Fobiler
 • Çocukluk Çağı Korkuları
 • Kardeş Doğumu (Kardeşe Hazırlık) ve/ya Kıskançlığı
 • Okul İsteksizliği
 • Travma
 • Kayıp ve Yas
 • Ergenlik Dönemi Yeme Problemleri; belirli bir ortamda hiç yemek yememe, uzun süreli açlık, kontrolsüz yeme, yeme ve kusma davranışları vb
 • Öfke Patlamaları
 • Davranış Problemleri
 • Akran İlişkileri
 • Aile İçi Çatışmalar
 • Ergenlikte Aile İlişkileri
 • Öğrenme Güçlükleri
 • Okul Başarısızlıkları