Çalışma Prensiplerim ve Uzmanlık Alanlarım

Psikolojik danışmanlık ve kurumsal hizmetlere ilişkin tüm çalışmalarımı psikoloji bilimi perspektifinden, bilimsel verilere dayalı yöntemler kullanarak ve etik hassasiyet eşliğinde yürütmek temel iş ahlakım ve değerlerimi temsil etmektedir.

Yapılan tüm çalışmalarda, temasta bulunduğum birey ve kurumların ihtiyaç ve gerçekliklerini temel alarak çözüm yolları sunmak ve destek sağlayabilmek ise temel amacımdır.

Bireysel destek kapsamında; çocuk, genç, aile ve çiftler ile çalışmalar yürütmekteyim.

Kurumsal destek kapsamında;

  • Eğitim kurumlarına sistem kurmakta,
  • Yenilikçi eğitim program içerikleri oluşturmakta,
  • Öğretmen eğitimleri gerçekleştirmekte,
  • Okulların öğrenci tanıma ve değerlendirme sistemlerini kurgulamakta
  • Kuruma özgü, bilimsel geçerliği olan araçlar geliştirmekte,
  • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi uzmanlarına yönelik eğitimler düzenlemekte,
  • Süpervizyon çalışmaları, bölüm stratejisi ve içeriğine ilişkin danışmanlık hizmetleri sunmaktayım.

Çocuk ve Aile temalı kurumsal sosyal sorumluluk projeleri için içerik geliştirme projeleri yürütmekteyim.

Çocuk ve Aile hedef kitlesi kapsamında dijital platform ürünleri ve farklı sektördeki ürünler için içerik geliştirme ve projelendirme çalışmaları yürütmekteyim.

Bilimsel araştırmalar gerçekleştirmekteyim.

Psikolojik danışmanlık kapsamında;

Çocuklar, gençler, aileler ve çiftler ile çalışmalarımı yürütmekteyim. Çalışmalarımı psikodinamik, sistemik ve stratejik yönelimli yürütmekteyim. Temel mesleki duruşumu aile çalışmacısı olarak tanımlamakta ve fakat vakanın durumu ve ihtiyacına bağlı olarak tüm aileyi birlikte görme ya da bireysel görüşmeleri sistemik bakışı açısı eşliğinde yürütmeyi planlamaktayım.

Bireysel çocuk çalışmaşmalarında, 10 yaşa kadar oyun terapisi tekniklerinden yararlanmaktayım. 

Özellikle genç (ergen) çalışmalarında kimi zaman bir başka uzmanın (psikiyatrist) takibi de söz konusu olduğunda ve gencin hayatına direkt yansıyan (işlevselliğini sekteye uğratan) duygusal ve davranışsal akut durumlar söz konusu olduğunda bilişsel davranışçı  tekniklerinden yararlanmaktayım.

Görüşmelerin yapılandırılması;

13 yaşa kadar olan çocuk temalı başvuru durumlarında ilk görüşmeyi çocuksuz anne baba görüşmesi olarak gerçekleştirmekteyim. Çünkü çocuk ile çalışma öncesinde ebeveynden çocuğa ve aile sistemime ilişkin derinlemesine bilgi almanın işlevselliğine inanıyorum. 13 yaş itibari ile ise ergenlik dönemi başladığından, telefon görüşmesinde başvuru sebebi, durumun aciliyeti ve gencin sürece ilişkin duygusuna istinaden ilk görüşmenin genç ile mi, genç ve aile ile birlikte mi yoksa görüşme süresini bölerek mi yapılandıracağımı netleştirerek ilerlemeyi işlevsel
buluyorum.